اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 95

اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 95

بدین‌وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون دوره دکتری نیمه‌متمرکز (Ph.D) سال 1395 می‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ (95/01/21) برای انتخاب رشته اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که متقاضیان بتوانند تا روز یکشنبه مورخ 95/01/22 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و مندرجات این اطلاعیه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی:

 www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی در آزمون مذکور اقدام نمایند.
ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و یا ویرایش کدرشته محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.
الف) اصلاحات شرایط و ضوابط دانشگاه‌ها:
ـ کلیه موارد ردیف 1 در بخش شرایط و ضوابط عمومی دانشگاه ارومیه (مندرج در صفحه 85 دفترچه) در خصوص امتیازات پذیرفته شدگان برترین رتبه تک رقمی در هر رشته، از شرایط این دانشگاه حذف می‌شود.
 
ب) اصلاحات جداول شماره 1 تا 7 دفترچه راهنمای انتخاب رشته:
 
ردیف
کدرشته امتحانی
نام رشته امتحانی
کدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرایش
مورد و یا موارد اصلاحی
1
2104
علوم اجتماعی و مددکاری
1245
نوبت دوم
دانشگاه تهران
دانش اجتماعی مسلمین
افزایش ظرفیت به 2 نفر
2
2109
علم اطلاعات و دانش شناسی
1622
روزانه
دانشگاه تهران
علم اطلاعات و دانش‌ شناسی/بازیابی اطلاعات و دانش ‌شناسی
محل تحصیل:
دانشکده مدیریت
3
2109
علم اطلاعات و دانش شناسی
1628
نوبت دوم
دانشگاه تهران
علم اطلاعات و دانش ‌شناسی/بازیابی اطلاعات و دانش ‌شناسی
محل تحصیل:
دانشکده مدیریت
4
2113
الهیات
1872
نوبت دوم
دانشگاه تهران
مدرسی معارف اسلامی/قرآن و متون اسلامی
پذیرش دانشجو در نیمسال اول صورت می‌پذیرد
5
2114
روان شناسی
1956
روزانه
دانشگاه شهید بهشتی
روانشناسی بالینی
افزایش ظرفیت به 8 نفر
6
2302
مهندسی عمران
3515
روزانه
دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندسی عمران/ مهندسی محیط زیست
افزایش ظرفیت به 2 نفر
7
2406
مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
4462
نوبت دوم
دانشگاه تهران
سازه‌های آبی
افزایش ظرفیت به 3 نفر
8
2409
علوم دامی
4649
روزانه
دانشگاه تهران
فیزیولوژی دام
افزایش ظرفیت به 5 نفر
9
2411
مجموعه چوب و جنگل
4766
روزانه
دانشگاه تهران
فراورده‌های چند سازه چوب
افزایش ظرفیت به 6 نفر
10
2411
مجموعه چوب و جنگل
4769
روزانه
دانشگاه تهران
صنایع خمیر و کاغذ
افزایش ظرفیت به 4 نفر
11
2411
مجموعه چوب و جنگل
4790
نوبت دوم
دانشگاه تهران
فراورده‌های چند سازه چوب
افزایش ظرفیت به 3 نفر
12
2411
مجموعه چوب و جنگل
4792
نوبت دوم
دانشگاه تهران
صنایع خمیر و کاغذ
افزایش ظرفیت به 3 نفر
13
2412
مجموعه شیلات
4809
روزانه
دانشگاه تهران
تکثیر و پرورش آبزیان
افزایش ظرفیت به 5 نفر
14
2412
مجموعه شیلات
4824
نوبت دوم
دانشگاه تهران
تکثیر و پرورش آبزیان
افزایش ظرفیت به 3 نفر
15
2413
مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان
4835
روزانه
دانشگاه تهران
علوم مرتع
افزایش ظرفیت به 5 نفر
16
2413
مجموعه علوم مرتع، آبخیز و بیابان
4857
نوبت دوم
دانشگاه تهران
علوم مرتع
افزایش ظرفیت به 3 نفر
 
ج) حذفیات دفترچه راهنمای انتخاب رشته: (رشته‌محلهای مندرج در این جدول از دفترچه راهنمای انتخاب رشته حذف شده است)
 
ردیف
کدرشته امتحانی
نام رشته امتحانی
کدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرایش
1
2212
علوم شناختی
5174
پردیس خودگردان
دانشگاه شهید بهشتی
علوم شناختی ـ زبان شناختی
2
2401
محیط زیست
4237
بورس اعزام
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
محیط زیست/تنوع زیستی (گیاه شناسی گرایش گیاهان دریایی)
 
د) کدرشته محل‌های جدید علاوه بر کدرشته محل‌های مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته:
 
ردیف
کدرشته امتحانی
نام رشته امتحانی
کدرشته محل
دوره
نام دانشگاه
نام رشته/گرایش
ظرفیت
توضیحات
1
2102
علوم اقتصادی
5201
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
علوم اقتصادی
7
محل تحصیل پردیس خودگردان کیش
2
2106
علوم سیاسی
5199
روزانه
دانشگاه شیراز
علوم سیاسی/اندیشه‌های سیاسی
4
 
3
2114
روان شناسی
5198
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
روانشناسی تربیتی
7
محل تحصیل پردیس خودگردان کیش
4
2117
تربیت بدنی
5197
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
رفتارحرکتی / رشد حرکتی
7
محل تحصیل پردیس خودگردان کیش
5
2117
تربیت بدنی
5200
پیام نور
دانشگاه پیام نور استان تهران/مرکز تحصیلات تکمیلی تهران
مدیریت ورزشی/ مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویدادهای ورزشی
5
 
6
2203
علوم گیاهی
5189
بورس اعزام
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
زیست شناسی / فیزیولوژی گیاهی
1
پذیرش با عنوان گیاه شناسی گرایش گیاهان دریایی
7
2205
علوم سلولی و ملکولی
5205
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
زیست شناسی/ سلولی و ملکولی
7
محل تحصیل پردیس خودگردان کیش
8
2208
آمار
5194
روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه
آمار
3
 
9
2209
فیزیک
5193
روزانه
دانشگاه ارومیه
فیزیک نظری
2
پذیرش با عنوان فیزیک گرایش فیزیک نظری
10
2317
مهندسی سیستم‌های انرژی
5204
پردیس خودگردان
دانشگاه تهران
مهندسی سیستم‌های انرژی/ انرژی و محیط زیست
7
محل تحصیل پردیس خودگردان کیش
11
2401
محیط زیست
5187
روزانه
دانشگاه تهران
محیط زیست / آلودگی محیط زیست
3
محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
12
2401
محیط زیست
5188
نوبت دوم
دانشگاه تهران
محیط زیست / آلودگی محیط زیست
2
محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
13
2406
مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
5190
روزانه
دانشگاه ارومیه
آبیاری و زهکشی
4
 
14
2406
مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
5191
روزانه
دانشگاه ارومیه
سازه‌های آبی
3
 
15
2406
مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
5192
روزانه
دانشگاه ارومیه
مهندسی منابع آب
3
 
16
2407
زراعت و اصلاح نباتات
5202
روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه
اصلاح نباتات
5
 
17
2407
زراعت و اصلاح نباتات
5203
روزانه
دانشگاه رازی کرمانشاه
زراعت
2
 
18
2701
دامپزشکی
5195
روزانه
دانشگاه تهران
فارماکولوژی دامپزشکی
2
 
19
2701
دامپزشکی
5196
نوبت دوم
دانشگاه تهران
فارماکولوژی دامپزشکی
1
 
اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته دکتری 95

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید