اضافه شدن چهار رشته جدید به آزمون دکتری تخصصی پزشکی

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ از 12 شهریور آغاز شده است و تا 12 مهر ادامه خواهد داشت.
اضافه شدن 4 رشته جدید به آزمون دکتری تخصصی پزشکی
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ، ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92 -93 از دوازده شهریور آغاز شده است و تا دوازده مهر ادامه خواهد داشت.

مشمولان غايب مجاز به ادامه تحصيل نیستند و در صورت شركت در آزمون و قبولي در دانشگاه مجوز تحصيلي براي آنان صادر نمی شود و دانشگاه مجاز به ثبت نام از آنان نیست. فارغ التحصيلان دوره دكتری مجاز به شركت مجدد در اين آزمون نیستند.

آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) :

بر اساس دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎي ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن متقاضیان می توانند مدارک خود را در مدت یک ماه فرصت ثبت نام به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ اسکن و سپس ارسال کنند. دارا بودن دانشنامه كارشناسي ارشد یا دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشكي، داروسازي، دامپزشكي و علوم آزمایشگاهی از جمله مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است.

دانشجويان اخراجي دانشگاه ها تا پايان خدمت دور ضرورت و يا اخذ معافیت دائم، مجاز به ادامه تحصيل نیستند. مدت تحصيل در مقطع دكتري Ph.D حداكثر شش سال است. دانشجويان ترم آخر كارشناسي ارشد و دكتري حرفه اي با ارائه گواهي مبني بر فراغت از تحصيل تا تاريخ 3 اسفندماه 92 مجاز به شركت در آزمون هستند.

داوطلبان تنها مجاز به ثبت نام در یک رشته هستند و در رشته هايي كه بيش از يک محل، ظرفيت پذيرش داشته باشد داوطلب در صورت پذيرفته شدن در مرحله اول آزمون مي تواند به ترتيب اولويت، نسبت به انتخاب چند محل اقدام کنند.

داوطلباني كه در آزمون دكتری تخصصي Ph.D سال تحصيلي 92-91 شركت كرده، پذيرفته شده اند و در دانشگاه ثبت نام نكرده اند و يا انصراف داده اند مجاز به شركت در اين آزمون نیستند در غیر این صورت مسئوليت عواقب آن برعهده خود داوطلبان خواهد بود. اين محروميت شامل پذيرفته شدگان شعب بین الملل كه اقدام به ثبت نام و يا شروع به تحصيل در شعب مربوطه نکرده اند، نمي شود.

آزمون شامل دو مرحله كتبي ( 70 درصد) و مصاحبه (30درصد) است. آزمون كتبي بصورت تستي برگزار مي شود. از داوطلباني كه در آزمون كتبي مرحله اول حدنصاب لازم را با توجه به سهميه مربوطه كسب كرده باشند به تعداد دو برابر ظرفيت، جهت آزمون شفاهي مرحله دوم دعوت به عمل خواهد آمد. در رشته اخلاق پزشكي در مرحله اول سه برابر جهت مصاحبه اعلام می شود.

در این دوره 58 رشته تخصصی پزشکی وجود دارد که داوطلبان می توانند در آن آزمون بدهند. بينايي سنجي، تاريخ علوم پزشكي، سياست هاي غذا و تغذيه، مديريت تحقيقات و فناوري در نظام سلامت از جمله رشته های جدید در این دوره هستند.

آزﻣﻮن ورودي دوره دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ (Ph.D ) رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ،ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﻮاد دﻧﺪاﻧﻲ، ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 92 -93 روز شانزده آبان 92 برگزار می شود

انتقال و جابجایي در مقطع دكتري تخصصي (Ph.D) ممنوع است. آزمون كليه رشته ها بصورت متمركز توسط مركز سنجش آموزش پزشكي در 9 شهر تهران، اصفهان، تبريز، شيراز، مشهد، اهواز، كرمان و كرمانشاه انجام خواهد شد. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم 315 هزار ريال است که از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎرت ﻫﺎي ﺷﺘﺎب به صورت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ قابل پرداخت خواهد بود.

اضافه شدن چهار رشته جدید به آزمون دکتری تخصصی پزشکی

مطالب پیشنهادی دیگر :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید