جزییات پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان در 16 رشته – گرایش اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون می کند.
جزییات پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه لرستان

دانشگاه لرستان در شانزده رشته – گرایش اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون می کند.

زمانیان رئیس دانشگاه لرستان: دکتری شیمی تجزیه، دکتری شیمی آلی، دکتری شیمی معدنی و دکتری شیمی فیزیک از جمله این رشته ها است.

رئیس دانشگاه لرستان ریاضی محض و ریاضی کاربردی را از دیگر رشته های در نظر گرفته شده برای پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ذکر کرد و بیان داشت: همچنین این دانشگاه در رشته های دکتری زبان و ادبیات عرب، دکتری مهندسی برق – قدرت، دکتری حشره شناسی کشاورزی، دکتری بیماری شناسی گیاهی، دکتری فیزیک ذرات بنیادی و دکتری فیزیک گرایش حالت جامد اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

زمانیان رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: رشته های علوم خاک – پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک، علوم جنگل – جنگلداری و اقتصاد جنگل، علوم جنگل – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل و علوم و مهندسی آب – سازه های آبی از دیگر رشته هایی است که پذیرش در آنها بدون آزمون صورت می گیرد.

رئیس دانشگاه لرستان تصریح کرد: مهلت ارسال مدارک از سوی متقاضیان تا پایان وقت اداری روز شنبه بیست و نه تیرماه امسال تعیین شده و غیرقابل تمدید است.

این مرکز آموزش عالی درسال 1356به عنوان شاخه ی لرستان دانشگاه جندی شاپوراهواز(شهیدچمران فعلی) باپذیرش تعداد 100دانشجو در چهار رشته تحصیلی فیزیک،شیمی،ریاضی وزیست شناسی درمقطع کارشناسی فعالیت خود را آغاز کرد.پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاخه لرستان از دانشگاه شهیدچمران اهواز جداشد وفعالیت های خود رابه صورت مستقل تحت عنوان مجتمع آموزش عالی لرستان با چهارگروه آموزشی فیزیک ،شیمی ،ریاضی وزیست شناسی تداوم بخشید پس از بازگشایی دانشگاه ها درسال 1362فعالیت های آموزشی این مرکز منحصرا به دورشته دبیری شیمی ودبیری ریاضی محدود شد.

درسال 1367طرح جامع بزرگ دانشگاه لرستان تدوین وبه تصویب وزارت فرهنگ وآموزش عالی وسازمان برنامه وبودجه رسید وفعالیت های اجرایی احداث دانشگاه درسال1369آغازشد.
درسال 1372 عملا وبه طوررسمی ازعنوان مجتمع به دانشگاه ارتقاء یافت .هیأت امنای این دانشگاه نیز درسال 1383ازهیأت امنای دانشگاه های منطقه غرب کشور جداشد.
دانشگاه لرستان هم اکنون دارای پنج دانشکده علوم پایه،فنی ومهندسی،کشاورزی ،ادبیات وعلوم انسانی ،علوم اقتصادی واداری ویک آموزشکده دامپزشکی است.

جزییات پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون در دانشگاه لرستان

مطالب پیشنهادی دیگر :

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید