شرایط جدید پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع دکتری

جدول رشته و گرایش های دارای مجوز پذیرش در پردیس و مواد امتحانی و ضرایب آن در مقطع دکتری
شرایط جدید پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع دکتری

برای ترم مهر ماه ۹۲ پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
جدول رشته و گرایش های دارای مجوز پذیرش در مقطع دکتری برای ترم مهر ماه ۹۲ پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام شد

رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند مواد امتحانی و ضرایب نام رشته امتحانی ردیف
کلیه رشته هازبان انگلیسی (۲) مهندسی کامپیوتر نرم افزار ۱
استعداد تحصیلی (۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ساختمان داده ها (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (سیستمهای عامل پیشرفته – تحلیل و طراحی الگوریتمها) (۴)
مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط مهندسی صنایع زبان انگلیسی(۲) مهندسی صنایع مهندسی صنایع ۲
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
کلیه رشته ها ( یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)زبان انگلیسی (۲) مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری ۳
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
کلیه رشته ها (یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)زبان انگلیسی(۲) مهندسی صنایع مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی ۴
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات ۱و۲ آمار و احتمالات) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(۴)
کلیه رشته هازبان انگلیسی (۲) مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی ۵
استعداد تحصیلی (۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک خاک – طرح پی پیشرفته) (۴) 

 

کلیه رشته هازبان انگلیسی (۲) مهندسی عمران- سازه ۶
استعداد تحصیلی (۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک سازه ها – تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته) (۴)
کلیه رشته ها زبان انگلیسی (۲) مهندسی عمران- زلزله ۷
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: ( دینامیک سازه ها _ دینامیک خاک) (۴)
کلیه رشته ها زبان انگلیسی (۲) مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت ۸
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مدیریت و کنترل پروژه – روش های ساخت ) (۴)
کلیه رشته هازبان انگلیسی(۲) مهندسی عمران برنامه ریزی حمل و نقل ۹
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مهندسی ترافیک – برنامه ریزی حمل و نقل) (۴)
کلیه رشته هازبان انگلیسی (۲) مهندسی عمران- مهندسی آب ۱۰
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (هیدرولیک پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)(۴)
کلیه رشته هازبان انگلیسی(۲) مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک جامدات) ۱۱
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:( مکانیک محیط پیوسته- تئوری الاستیسیته) (۴)
کلیه رشته هازبان انگلیسی (۲) مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات) ۱۲
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک پیشرفته – ارتعاشات پیشرفته) (۴)
کلیه رشته ها زبان انگلیسی (۲) مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
استعداد تحصیلی (۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مکانیک سیالات پیشرفته- ترمودینامیک پیشرفته) (۴)
کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی زبان انگلیسی(۲) ریاضی محض- جبر ۱۳
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی – جبر ۱)(۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی زبان انگلیسی (۲) ریاضی محض – آنالیز ۱۴
استعداد تحصیلی(۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی جبر ۱) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی زبان انگلیسی (۲) ریاضی محض – هندسه ۱۵
استعداد تحصیلی (۱)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی جبر ۱) (۴)
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی ۱) (۴)
کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی زبان انگلیسی(۲)استعداد تحصیلی (۱) 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی ۱- جبر خطی – آنالیز عددی ۱) (۴)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (آنالیز عددی پیشرفته آنالیز حقیقی ۱ – تحقیق در عملیات

۱) (۴)

 

ریاضی کاربردی ۱۶
مرجع :
شرایط جدید پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران در مقطع دکتری

مطالب پیشنهادی دیگر :

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید