اعلام ظرفیت بورس خارج دکتری

ظرفیت بورس خارج دکتری

شرایط و ضوابط رشته های بورس اعزام به خارج در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶ اعلام و ۱۶۴ نفر ظرفیت برای اعزام بورس خارج در نظر گرفته شد.

، متقاضیان بورس اعزام به خارج، بورسیه وزارتخانه ها، بورسیه سازمان ها و یا مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص در هر یک از کدرشته های تحصیلی ، باید علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه های راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته و همچنین احراز حد نصاب نمره مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، واجد شرایط و ضوابط اختصاصی وزارتخانه و یا سازمان و یا ارگان بورس دهنده و یا مؤسسه آموزش عالی دارای شرایط خاص نیز باشند.

بر اساس اعلام دانشگاه های کشور بیشترین ظرفیت بورس مربوط به دانشگاه تربیت مدرس با ۱۸ کدرشته، دانشگاه شیراز با ۱۵ کدرشته و پس از آن دانشگاه شهید چمران اهواز با ۱۳ کدرشته است. بیشترین ظرفیت مربوط به گروه فنی و مهندسی با ۵۷ کدرشته است.

رشته پژوهش هنر و گرایش های آن با ۲۱ کدرشته محل بیشترین میزان بورس اعزام به خارج از کشور را به خود اختصاص داده است.

شرایط اختصاصی داوطلبان ویژه بورس خارج از کشور:

حداقل میانگین (معدل) نمره های دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته به ترتیب ۱۵ و ۱۷ تراز شده و دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و یا دکتری حرفه ای ۱۷ تراز شده.

حداکثر سن داوطلبان در زمان تقاضا ۳۰ سال.

تبصره: حداکثر سن داوطلبان حسب موارد، با توجه به شروط زیر می تواند افزایش یابد:

ایثارگران (فرزندان و همسران شهدا، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آنان، آزادگان و فرزندان و همسران آنان( حداکثر سن ۳۳ سال

مربیان (رسمی قطعی و یا رسمی آزمایشی) عضو هیأت علمی واجد شرایط، حداکثر سن ۳۴ سال

نحوه پذیرش بورس و اعزام:

متقاضیان باید در آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۶ شرکت کنند و در دوره روزانه و بورس اعزام به خارج مجاز به انتخاب رشته باشند. افراد واجد شرایط باید در صورت دارا بودن شرایط بورس خارج از کشور کدرشته محل بورس اعزام به خارج را انتخاب کنند.

کسب حدنصاب علمی لازم در کدرشته محل انتخابی و معرفی شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور به مرحله دوم آزمون (مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی) در کدرشته محل مربوط از دیگر شرایط ورود به این بخش است. داوطلب باید نمره قبولی را در کدرشته محل مربوط بر اساس جدول بند ۲ صفحه ۱ به شیوه آموزشی – پژوهشی کسب کند.

پس از تایید شورای مرکزی بورس، دانشگاه / مؤسسه پذیرنده بورسیه، فرایند هیأت اجرایی جذب افراد پذیرفته شده را انجام داده و صورتجلسه هیأت اجرایی جذب و تعیین استاد ناظر را به اداره کل بورس و اعزام دانشجویان اعلام می کنند.

رشته گرایش و کشور مورد اعزام به تشخیص دانشگاه دارای سهمیه و هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خواهد بود.

قبولی های بورس خارج از کشور براساس سهمیه هر دانشگاه است و نظارت و تأیید در اخذ پذیرش وضعیت تحصیلی، به عهده دانشگاه دارای سهمیه است.

پذیرفته شدگان اعزام بایستی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۹۷ نسبت به اخذ حد نصاب نمره زبان، پذیرش از دانشگاه مورد تایید دانشگاه دارای سهمیه و اداره کل بورس و اعزام دانشجویان، سپردن وثیقه به دانشگاه یاد شده، دریافت ویزا و سایر موارد اعزام اقدام کنند.  پس از اتمام زمان مذکور ، قبولی فرد (کان لم یکن) تلقی می شود.

تبصره: حداقل کسب نمره زبان برای اعزام داوطلبان رشته های فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه ۵۵ = MSRT و رشته های علوم انسانی و هنر ۶۰ = MSRT و یا معادل آن در آزمون های TOEFL ،IELTS ،TOLIMO تعیین شده است.

داوطلبان باید توجه داشته باشند که افزون بر نمره مذکور، در صورتی که دانشگاه پذیرش دهنده، قبولی و کسب نمره آزمون زبان خاصی را ملاک پذیرش خود قرار دهد، داوطلب موظف است آن شرط را تا قبل از اعزام برآورده کند.

پذیرش از دانشگاه خارج، انتخاب استاد راهنمای خارج، موضوع رساله دکتری و استاد ناظر داخلی (یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه دارای سهمیه مرتبط با تخصص پذیرفته شده) پس از تأیید دانشگاه دارای سهمیه و با هماهنگی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان انجام می شود.

میزان وثیقه با توجه به کشور محل تحصیل و براساس مصوبات شورای مرکزی بورس تعیین می شود.

طبق قانون اصلاح ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور در شرایط مساوی اولویت با داوطلبان متأهل است. دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد باید تا پایان شهریورماه ۹۶ فارغ التحصیل شوند.

عدم مراجعه داوطلبان واجد شرایط جهت تشکیل پرونده به اداره کل بورس و اعزام تا پایان شهریور ماه ۹۶ به منزله انصراف است.

ممنوعیت تبدیل بورس خارج به داخل

امکان تبدیل بورس خارج به داخل وجود ندارد. سهمیه های اعزام به خارج از کشور، در صورت تشخیص دانشگاه محل سهمیه می تواند بصورت دوره مشترک نیز اجرا شود.

اعزام داوطلبان یا مربیان آموزشی و پژوهشی واجد شرایط که محل خدمت آتی آنان در سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی است مشروط به تقبل ۱۰۰ درصد هزینه ها توسط دستگاه مربوط و ارائه موافقت نامه رسمی از سایر دستگاه های اجرایی، با مطمح نظر قرار دادن ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری میسر خواهد بود.

مسؤولیت هرگونه مغایرت در میانگین دروس (معدل) و اطلاعات و مدارک مورد نظر، متوجه متقاضی است و در صورت اثبات تخلف، در هر یک از مراحل اعم از طی فرایند بورس، حین تحصیل یا پس از پایان تحصیلات، پذیرش فرد ابطال می شود و باید هزینه های مترتب بر آن را بپردازد.

اعطای بورس تحصیلی و مزایای ناشی از آن صرفاً امتیاز اعطایی از سوی سازمان امور دانشجویان است و در صورت وجود اعتبار قابل پرداخت خواهد بود. انجام خدمت پس از اتمام تحصیل، منوط به رضایت بخش بودن وضعیت تحصیلی و علمی و احراز شرایط مورد نیاز دانشگاه محل تعهد به تشخیص آن دانشگاه است.

ثبت نام و پذیرش در رشته های جدید برخی از دانشگاه ها:

با توجه به اینکه برخی از دانشگاه ها در این مقطع زمانی برای رشته های به شرح جدول ذیل اعلام پذیرش برای بورس و اعزام به خارج از کشور کرده اند، لذا کلیه متقاضیان (اعم از اینکه در آزمون دکتری سال ۹۶ ثبت نام کرده و یا نکرده اند) می توانند جهت پذیرش در این رشته ها در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط بورس و اعزام مندرج در این دفترچه راهنما بر اساس اطلاعیه های مندرج در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاههای ذیربط که در ۹ اردیبهشت ۹۶ منتشر می شود اقدام کنند.

دانشگاه های مجری علاوه بر مرحله مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی، از این داوطلبان آزمون کتبی به صورت اختصاصی به عمل خواهند آورد.

دورهنام رشتهنام دانشگاه پذیرندهرشته فارغ های مرتبط که التحصیلان کارشناسی ارشد آن، می توانند در این رشته شرکت کنند
بورس اعزام به خارجآموزش زبان چینی و شرق دوردانشگاه شهید بهشتیداوطلبانی که یکی از مدارک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد آنها، مرتبط با رشته و یا گرایش زبان چینی باشد
زبان و ادبیات چینیدانشگاه علامه طباطبایی
زبان چینیدانشگاه تربیت مدرس
فناوری فرهنگیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیتمام رشته های گروه های علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و علوم انسانی

جدول رشته ها و گرایش های بورس اعزام به خارج در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۹۶

کدرشته محل های گروه آزمایشی علوم انسانی

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه یزدعلوم اقتصادیاقتصاد بیمهپذیرش با عنوان علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی۱
دانشگاه ارومیهعلوم اقتصادیاقتصادسنجی۱
دانشگاه شیرازاقتصاداقتصاد سلامتپذیرش با عنوان اقتصاد گرایش اقتصاد رفاه۱
دانشگاه علامه طباطباییرفاه اجتماعیپذیرش با عنوان مطالعات تعاونی ها۱
دانشگاه یزدجمعیت شناسیپذیرش با عنوان جمعیت شناسی گرایش اقتصاد۱
دانشگاه علامه طباطباییمددکاری اجتماعیپذیرش با عنوان مدیریت خدمات اجتماعی۱
دانشگاه علامه طباطباییبرنامه ریزی درسیپذیرش با عنوان آموزش و پرورش پیش دبستان۱
دانشگاه تهرانمدیریت آموزشیپذیرش با عنوان برنامه ریزی آموزشی۱
دانشگاه شیرازروانشناسی تربیتیپذیرش با عنوان آموزش پیش دبستانی و دبستانی۱
دانشگاه شهید بهشتیتکنولوژی آموزشیپذیرش با عنوان یادگیری فناورانه۱
دانشگاه علامه طباطباییتکنولوژی آموزشیپذیرش با عنوان آموزش و پرورش دبستان۱
دانشگاه تهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییپذیرش با عنوان کودکان استثنایی گرایش بازپروری شغلی و حرفه ای حسی و حرکتی۱
دانشگاه تهرانروانشناسی و آموزش کودکان استثناییپذیرش با عنوان مشاوره مدرسه کودکان استثنایی۱
دانشگاه علامه طباطباییروانشناسی و آموزش کودکان استثناییپذیرش با عنوان اختلالات رفتاری۱
دانشگاه علامه طباطباییروانشناسی و آموزش کودکان استثناییپذیرش با عنوان اختلالات یادگیری۱
دانشگاه علامه طباطباییروانشناسی و آموزش کودکان استثناییپذیرش با عنوان نارسایی های حسی و حرکتی۱
دانشگاه تهرانروانشناسیپذیرش با عنوان روانشناسی اجتماعی۱
دانشگاه شهید بهشتیروانشناسیپذیرش با عنوان روانشناسی گرایش فلسفه۱
دانشگاه شهید بهشتیروانشناسیپذیرش با عنوان روان شناسی گرایش سایبرسایکولوژی۱
دانشگاه شهید بهشتیروانشناسیپذیرش با عنوان روان شناسی گرایش روانشناسی اجتماعی۱
دانشگاه تربیت مدرسروانشناسی بالینی۱
دانشگاه شیرازحقوق خصوصیپذیرش با عنوان حقوق خصوصی گرایش حقوق پزشکی۱
دانشگاه یزدحقوق خصوصیپذیرش با عنوان حقوق خصوصی گرایش حقوق آب و انرژی۱
دانشگاه بوعلی سینا همدانحقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی۱
دانشگاه علامه طباطباییمدیریت فنّاوری اطلاعاتکسب و کار هوشمندپذیرش با عنوان هوشمندی کسب و کار گرایش هوش مصنوعی۱
دانشگاه بوعلی سینا همدانکار آفرینی۱
دانشگاه شیرازگردشگریمدیریتپذیرش با عنوان مدیریت هتلداری۱
دانشگاه علامه طباطباییگردشگریمدیریتپذیرش با عنوان هتلداری۱
دانشگاه یزدگردشگریمدیریتپذیرش با عنوان گردشگری گرایش سلامت۱
مجتمع آموزش عالی بمگردشگریمدیریتپذیرش با عنوان مدیریت گردشگری گرایش هتلداری۱
دانشگاه ارومیهمالیمهندسی مالی۱
دانشگاه علامه طباطباییمالیبیمهپذیرش با عنوان بیمه۱
دانشگاه شیرازحسابداریپذیرش با عنوان حسابداری گرایش مالیاتی۱
دانشگاه علامه طباطباییعلوم ارتباطاتپذیرش با عنوان روزنامه نگاری۱
دانشگاه تربیت مدرسباستان شناسیپیش از تاریخپذیرش با عنوان باستان شناسی۱
دانشگاه تربیت مدرسمطالعات زنان۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی علوم پایه

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه هنر اصفهانشیمیتجزیهپذیرش با عنوان باستان سنجی۱
دانشگاه تهرانهواشناسیپذیرش با عنوان فیزیک فضا۱
دانشگاه تربیت مدرسعلوم جانوریتکوینیپذیرش با عنوان فیزیولوژی۱
دانشگاه الزهرا(س)زیست شناسی  سلولی و ملکولیپذیرش با عنوان زیست شناسی سامانه ای۱
دانشگاه تربیت مدرسزیست شناسی  سلولی و ملکولیپذیرش با عنوان علوم تشریح گرایش سلول های بنیادی۱
دانشگاه تربیت مدرسزیست شناسی  سلولی و ملکولیپذیرش با عنوان پزشکی مولکولی۱
دانشگاه الزهرا(س)بیوفیزیکپذیرش با عنوان زیست شناسی محاسباتی۱
دانشگاه صنعتی اصفهانآمارپذیرش با عنوان آمار گرایش نمونه گیری و سری های زمانی۱
دانشگاه علامه طباطباییآمارپذیرش با عنوان علوم اکچواری۱
دانشگاه شهید بهشتیبیم سنجی۱
دانشگاه تربیت مدرسریاضی کاربردیآنالیز عددیپذیرش با عنوان زیست ریاضی۱
دانشگاه مازندرانفیزیک دریا۱
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارفیزیکپذیرش با عنوان فیزیک گرایش فیزیک غیرخطی و سیستمهای پیچیده۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزفیزیکپذیرش با عنوان فیزیک پلاسما گرایش تجربی۱
دانشگاه تهرانریز زیست فناوری (نانوبیوتکنولوژی)پذیرش با عنوان زیست الگو۲
دانشگاه اصفهانبیوانفورماتیکپذیرش با عنوان بیوانفورماتیک گرایش طراحی الگوریتم و مدلسازی ریاضی۱
دانشگاه تربیت مدرسبیوانفورماتیک۱
دانشگاه یزدعلوم کامپیوترپذیرش با عنوان علوم کامپیوتر گرایش رمزنگاری۱
دانشگاه شهید بهشتیعلوم شناختی – مدل سازی شناختی۱
دانشگاه شهید بهشتیعلوم شناختی – روانشناسیروانشناسی شناختی۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی فنی و مهندسی

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه یزدمهندسی برقالکترونیکپذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش بیوسنسورها۱
دانشگاه بیرجندمهندسی برقمخابرات میدان و موجپذیرش با عنوان مهندسی مخابرات گرایش شبکه های مخابرات نوری۱
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمهندسی برقمخابرات میدان و موجپذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش مخابرات و مولتی مدیا۱
دانشگاه بوعلی سینا همدانمهندسی برققدرتپذیرش با عنوان مهندسی برق گرایش انرژی های نو و تجدیدپذیر۱
دانشگاه اصفهانمهندسی عمرانژئوتکنیک۱
دانشگاه یزدمهندسی عمرانمهندسی آب و سازه های هیدرولیکیپذیرش با عنوان مهندسی عمران گرایش هیدرولیک آبهای زیرزمینی با تخصص فرونشست و آلودگی۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی عمران سواحل، بنادر و سازه های دریایی۱
دانشگاه بجنوردمهندسی عمران نقشه برداریژئودزی۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی عمران نقشه برداریژئودزیپذیرش با عنوان مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی۱
دانشگاه بجنوردمهندسی عمران نقشه برداریفتوگرامتریپذیرش با عنوان مهندسی عمران گرایش فتوگرامتری۱
دانشگاه اصفهانمهندسی نقشه برداریسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی مکانیکتبدیل انرژی۲
دانشگاه شیرازمهندسی هوافضاآئرودینامیک۱
دانشگاه شیرازمهندسی هوافضادینامیک پرواز و کنترلپذیرش با عنوان مهندسی هوافضا گرایش کنترل و دینامیک پرواز۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی معدنفرآوری مواد معدنیپذیرش با عنوان محیط زیست و معدن۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی پلیمررنگ۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی پزشکیبیومکانیکپذیرش با عنوان مهندسی مکانیک گرایش بیومکانیک۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی پزشکیبافتپذیرش با عنوان مهندسی بافت۱
دانشگاه اصفهانمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی آینده پژوهی گرایش محیط زیست۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش بهره وری۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش تکنولوژی صنعتی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی صنایعپذیرش با عنوان مهندسی صنایع گرایش های اتوماسیون- داده کاوی- کنترل کیفیت- قابلیت۱
دانشگاه شیرازمهندسی نفتاکتشاف۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی نفتاکتشاف۱
دانشگاه شیرازمهندسی نفتپذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش حفاری۱
دانشگاه شیرازمهندسی نفتپذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش بهره برداری۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی نفت پذیرش با عنوان مهندسی نفت گرایش مخازن۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی نفت۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمهندسی کامپیوترنرم افزارپذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و شبکه۱
دانشگاه لرستانمهندسی کامپیوترنرم افزارپذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش های سیستم های توزیع شده- داده کاوی و پایگاه داده-سیستم های محاسبه گر صنعتی۱
دانشگاه ارومیهمهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکز۲
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمهندسی کامپیوترهوش مصنوعی و رباتیکزپذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش اقتصاد محاسباتی۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتریپذیرش با عنوان مهندسی کامپیوتر گرایش امنیت شبکه۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری۱
مجتمع آموزش عالی گنابادمهندسی کامپیوترشبکه های کامپیوتری۱
دانشگاه ارومیهمهندسی کامپیوتررایانش امن۲
دانشگاه لرستانمهندسی فنّاوری اطلاعاتپذیرش با عنوان مهندسی فناوری اطلاعات گرایش های رمزنگاری کوانتومی- محاسبات ابری- اینترنت اشیاء۱
دانشگاه یزدمهندسی فنّاوری اطلاعاتپذیرش با عنوان مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت۱
دانشگاه ارومیهمهندسی فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکی۱
دانشگاه اصفهانمهندسی مواد و متالورژیپذیرش با عنوان مهندسی مواد و متالورژی گرایش سرامیک۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مواد و متالورژیپذیرش با عنوان مهندسی مواد گرایش خوردگی۱
دانشگاه تربیت مدرسمهندسی مواد و متالورژیپذیرش با عنوان مهندسی مواد گرایش سرامیک۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمیپذیرش با عنوان مهندسی شیمی گرایش شبیه سازی و کنترل۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی شیمیپذیرش با عنوان مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند۱
دانشگاه صنعتی سهند تبریزمهندسی شیمیبیوتکنولوژی۱
دانشگاه شیرازمهندسی هسته ایکاربرد پرتوها۱
دانشگاه شیرازمهندسی هسته ایراکتورپذیرش با عنوان مهندسی هسته ای گرایش کاربرد مواد در صنعت هسته ای۱
دانشگاه شیرازمهندسی هسته ایراکتورپذیرش با عنوان مهندسی هسته ای گرایش ایمنی ریسک و اتکاءپذیری۱
دانشگاه شیرازمهندسی هسته ایپرتو پزشکی۱
دانشگاه صنعتی اصفهانمهندسی نساجیتکنولوژی نساجیپذیرش با عنوان مهندسی نساجی گرایش تکنولوژی صنعتی۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجیتکنولوژی نساجیپذیرش با عنوان تکنولو ی صنعتی گرایش های پوشاک و منسوجات صنعتی۱
دانشگاه یزدمهندسی نساجیتکنولوژی نساجی۱
دانشگاه صنعتی امیرکبیرمهندسی نساجیشیمی نساجی و علوم الیافپذیرش با عنوان شیمی نساجی و علوم الیاف گرایش های پوشاک و منسوجات صنعتی۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمهندسی سیستم های انرژیپذیرش با عنوان مهندسی مکانیک گرایش سیستم های انرژی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمهندسی سیستم های انرژیمدل سازی انرژی۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی کشاورزی و منابع طبیعی

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه شهید چمران اهوازمحیط زیستآلودگی های محیط زیستپذیرش با عنوان محیط زیست گرایش آلودگی خاک۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمحیط زیستآلودگی های محیط زیستپذیرش با عنوان محیط زیست گرایش پسماند۱
دانشگاه شهید چمران اهوازعلوم و مهندسی باغبانیفیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانیپذیرش با عنوان علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی۱
دانشگاه تهرانعلوم و مهندسی باغبانیاصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانیپذیرش با عنوان سیستماتیک گیاه شناسی گیاهان تحت کشت۱
دانشگاه تهرانزراعتپذیرش با عنوان مهندسی متابولیک۱
دانشگاه تربیت مدرسبیوتکنولوژی کشاورزی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازبیوتکنولوژی کشاورزیپذیرش با عنوان بیوتکنولوژی کشاورزی گرایش میکروبی۱
دانشگاه تهرانعلوم جنگلمهندسی جنگلپذیرش با عنوان مدیریت و مدلسازی جنگل۱
دانشگاه تهرانعلوم جنگلمهندسی جنگلپذیرش با عنوان حمایت و آسیب شناسی جنگل۱
دانشگاه تهرانعلوم جنگلمهندسی جنگلپذیرش با عنوان ژنتیک جنگل۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی هنر

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه هنر اسلامی تبریزمعماریپذیرش با عنوان معماری و مرمت بنا گرایش مقاوم سازی بناهای تاریخی۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمعماریمعماریپذیرش با عنوان معماری گرایش انرژی معماری۱
دانشگاه یزدمعماریمعماریپذیرش با عنوان معماری گرایش انرژی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمعماری منظرپذیرش با عنوان معماری گرایش طراحی منظر۱
دانشگاه یزدشهرسازیپذیرش با عنوان شهرسازی گرایش انرژی۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریزشهرسازیمدیریت شهریپذیرش با عنوان شهرسازی گرایش شهر هوشمند۱
مجتمع آموزش عالی گنابادشهرسازی۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی لباس گرایش طراحی نرم افزارها۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی پارچه گرایش طراحی نرم افزارها۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش کیف و کفش۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش اسباب بازی۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان انیمیشن گرایش طراحی بازی۱
دانشگاه الزهرا(س)پژوهش هنرپذیرش با عنوان انیمیشن گرایش های تولید انیمیشن – تصویر سازی و تبلیغات۱
دانشگاه بوعلی سینا همدانپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی۱
دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنرپذیرش با عنوان ادبیات نمایشی گرایش ادبیات نمایشی۱
دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنرپذیرش با عنوان انیمیشن و سینما۱
دانشگاه تربیت مدرسپژوهش هنرپذیرش با عنوان نقاشی (مکاتب جدید)۱
دانشگاه شیرازپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی تعاملی۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی و مدیریت۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی و نوآوری۱
دانشگاه علم و صنعت ایرانپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی گرایش طراحی مالی۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریزپژوهش هنرپذیرش با عنوان هنر و صنایع شیشه۱
دانشگاه هنر اسلامی تبریزپژوهش هنرپذیرش با عنوان انیمیشن۱
دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنرپذیرش با عنوان انیمیشن۱
دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنرپذیرش با عنوان بازیهای رایانه ای۱
دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنرپذیرش با عنوان چندرسانه ای۱
دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنرپذیرش با عنوان گرافیک۱
دانشگاه هنر اصفهانپژوهش هنرپذیرش با عنوان طراحی صنعتی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازمرمت آثار و اشیای تاریخی۱
دانشگاه صنعتی شاهرودمرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخیپذیرش با عنوان مرمت گرایش مرمت۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی دامپزشکی

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه شهید چمران اهوازبهداشت و بیماری های آبزیان (دستیاری)پذیرش با عنوان بهداشت و بیماری های آبزیان گرایش بهداشت بیماری های میگو۱
دانشگاه شهید چمران اهوازفنّاوری تولید مثل در دامپزشکیپذیرش با عنوان علوم درمانگاهی گرایش فناوری تولید مثل در دامپزشکی۱
دانشگاه شهید چمران اهوازسم شناسی۱

کدرشته محل های گروه آزمایشی زبان

دانشگاهرشتهگرایشتوضیحاتظرفیت
دانشگاه تهرانزبان شناسیپذیرش با عنوان عصب شناسی زبان۱
دانشگاه تهرانزبان شناسیپذیرش با عنوان زبان شناسی رایانه ای۱
دانشگاه تهرانفرهنگ و زبان های باستانیپذیرش با عنوان زبان آرامی و سریانی و زبان سانسکریت۲
اعلام ظرفیت بورس خارج دکتری

مطالب پیشنهادی دیگر :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.

به سایت مرجع آزمون دکتری خوش آمدید

برای دریافت جدیدترین اخبار آزمون دکتری و دریافت آنی نمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی دکتری همراه با پاسخ های تشریحی ایمیل خود را وارد کنید